ensemble recherche

Programme details to follow.

Where

E-Werk Freiburg
Eschholzstr. 77, Freiburg im Breisgau, 79106 Germany